Lägesbild BesöksnäringHur går det för besöksnäringen i Göteborg?


Varje månad delar Göteborg & Co en lägesbild och analys baserad på preliminär data från Benchmarking Alliance och SCB/Tillväxtverket. Prenumerera på analysen här. 
* indicates required